FIND DIT BMI

Body Mass Index er defineret som vægten divideret med kvadratet på højden.

Din højde i cm. :

Din vægt i kg. :


26-09-2023 21:40:05