FIND DIT BMI

Body Mass Index er defineret som vægten divideret med kvadratet på højden.

Din højde i cm. :

Din vægt i kg. :


19-06-2021 05:40:39