FIND DIT BMI

Body Mass Index er defineret som vægten divideret med kvadratet på højden.

Din højde i cm. :

Din vægt i kg. :


06-10-2022 13:13:29