FIND DIT BMI

Body Mass Index er defineret som vægten divideret med kvadratet på højden.

Din højde i cm. :

Din vægt i kg. :


19-09-2020 21:03:19